VAN ĐIỀU ÁP NƯỚC LUBING

Van điều áp nước Lubing

Thuộc hệ thống cấp nước cho đường uống tự động cho gia cầm , van điều áp giúp điều chỉnh lại áp lực nước theo mong muốn.