TẤM LÓT SÀN BẰNG NHỰA

Tấm lót sàn dành bằng nhựa.

Dành để lót sàn chuồng heo con , heo cai sữa , chuồng chó…

Có ba loại kích thước sàn :

  • 40×40 cm
  • 40×55 cm
  • 40×60 cm