NÚM UỐNG NƯỚC

Núm uống nước bằng inox cho heo.

Gồm các loại:

  • Núm uống cho heo nái
  • Núm uống cho heo con
  • Núm uống cho heo thịt
  • Núm uống dạng ngậm cho heo thit cho heo thit & heo nái