MÁNG ĂN TỰ ĐỘNG CHO HEO

Sản phẩm có 3 loại sức chứa: 25kg, 50Kg, 80Kg

Sản phẩm máng ăn tự động bầu lệch có 2 loại :

  • Inox 201(Inox Mờ)
  • Inox 304(Inox Bóng)