MÁNG ĂN CHIA Ô

Máng ăn chia ô.

Máng ăn cải tiến của máng ăn treo cho gà lớn.

Mỗi máng chứa được 8Kg cám , chia làm 13 ô nên hạn chế được việc gà nhảy vào bới cám , phần chóp máng có nắp đậy giúp cho cám chứa trong máng giữ được mùi thơm lâu.