LỒNG GÀ ĐẺ

Lồng gà đẻ.

  • Kích thước lồng DxRxC : 120x60x40cm
  • Cân nặng : 6.2Kg
  • Số ô : 3 ô ( Mỗi ô 12 con đối với và siêu trứng)

Ưu điểm lớn nhất của lồng gà tầng là tăng hiệu quả sản xuất trứng lên 98% và rất dễ dàng để xử lý chất thải gà (đặc biệt là phân ) và  giảm lây truyền bệnh .