LỒNG BẮT GÀ THỊT

Lồng bắt gà thịt

Thiết bị dùng để vận chuyển gia cầm.

Rất thuận tiện cho việc bắt và vận chuyển gia cầm.