HOPPER CHỨA CÁM

Phễu chứa cám đường ăn tự động cho gia cầm Cumberland.

Sức chứa : 135Kg cám

Chất liệu : tôn mạ kẽm.