HỘP ĐỊNH LƯỢNG CÁM

Hộp định lượng cám.

Được sử dụng trong hệ thống cho ăn tự động của chuồng nái và nái đẻ , giúp dễ dàng tùy chỉnh mức cám cho heo.