ĐƯỜNG UỐNG NƯỚC CHO GIA CẦM

Đường nước uống tự động cho gia cầm.

Hệ thống uống nước tự động bao gồm : cây nước bằng nhựa , ti uống nước , cốc hứng nước bằng nhựa,…