BỘ UỐNG NƯỚC TỰ ĐỘNG CHO GÀ

– Sử dụng: gà , vịt

– Bộ điều chỉnh; dễ dàng điều chỉnh lượng nước

– Tự động cung cấp nước vào lòng máng.

– Bộ bao gồm:

+ Dây cấp nước

+ Khoá nước với van đóng mở dễ dàng

+ Bình đối trọng

+ Bình uống mầu đỏ

+ Bộ van điều chỉnh