BÌNH UỐNG NƯỚC

Bình uống nước.

Là một sàn phẩm rất quen thuộc và dễ sử dụng trong chăn nuôi gia cầm.

Có 3 loại kích cỡ : 2lit , 4lit , 8 lit phù hợp với mọi thời điểm phát triển của gia cầm.